Wat kan Upteamizer voor jou doen?

Maak je jou wat ongerust nu je de nieuwe regels gelezen hebt? Geen nood, wij hebben de perfecte oplossing voor jou klaar!

Upteamizer kan jou nu al helpen bij deze nieuwe uitdagingen!

 

Of het nu gaat om het individuele opleidingskrediet, of het opmaken van het opleidingsplan, je kan er vanaf vandaag mee aan de slag. (Dit mag je trouwens vrij letterlijk nemen: wij garanderen een go-live binnen de 24 uur!)

 

Zelfs de BASIC-versie bevat meer dan voldoende functionaliteiten om al jouw verplichtingen perfect bij te houden …

Toekennen van het individuele opleidingskrediet

Je hoeft je het hoofd niet meer te breken over het toekennen van het aantal opleidingsdagen waarop iemand recht heeft. Je kan namelijk het krediet perfect bijhouden basis van de gegevens die van toepassing zijn in jouw onderneming en volgens de situatie van de medewerker. 
Ook het saldo van de niet opgenomen dagen kan opnieuw meegenomen worden in de berekening van het individuele recht. 
Daarnaast zie je in “real-time” het aantal opgenomen uren, en het saldo! Niet alleen jij, maar ook de leidinggevende (ook terwijl hij bijvoorbeeld een opleidingsaanvraag moet goedkeuren) en de medewerker zelf …! 
Makkelijker kan het dus niet!
 

Historiek van alle wijzigingen

Alle aanpassingen aan de opleidingskredieten die je in Upteamizer doet, en ook alle bewegingen van de opleidingsteller worden gelogd en kunnen geraadpleegd worden. Zo kun je bij vragen aantonen waarom er bepaalde aanpassingen van de opleidingsrekening gebeurd zijn, en op welke datum.
Ook de gevolgde opleidingen worden hierin meegenomen.
Historiek

Groeikansen geven aan jouw medewerkers is één van de belangrijkste factoren om betrokken medewerkers te bekomen. Bekijk het recht op opleidingen dus niet enkel vanuit een kost of verplichting, maar eerder als een win-win. Het investeren in medewerkers verdient zich vaak in een veelvoud terug!

Centraliseren van alle gevolgde opleidingen

Upteamizer maakt het daarnaast makkelijk om de verschillende soorten opleidingen van een medewerker in kaart te brengen. Of het nu gaat om door de onderneming georganiseerde opleidingen, e-learnings, door de medewerker gevolgde externe opleidingen of door de leidinggevende geregistreerde informele opleidingen, … alles wordt overzichtelijk en chronologisch getoond in het opleidingsoverzicht van de medewerker.

Even een korte berekening:
Stel dat je op jaarbasis per medewerker een halve dag opleiding misloopt door gebrekkige registratie, of door bepaalde activiteiten ten onrechte niet als opleiding te beschouwen, dan kan dit een onderneming van 50 werknemers makkelijk meer kosten dan 1 extra FTE voor een maand, enkel aan loonkost!
Reken daarbij nog de factuur van de opleidingsinstelling, of de loonkost van de interne lesgever of leidinggevende die een on-the-job-training geeft, dan valt de som nog veel hoger uit!
De investering in Upteamizer is hierdoor al meer dan 2 keer terugbetaald!

Self-service voor de medewerker of leidinggevende

Om het opleidingsbeheer zo veel mogelijk te laten leven, en medewerkers of leidinggevenden dus zo bewust mogelijk te maken dat ze groeikansen krijgen, kunnen zij zelf opleidingen aanvragen of registeren in Upteamizer. 
Afhankelijk van het type opleiding, kan dat al dan niet met een workflow zijn. 
Zo ben je er ook zeker van dat zo veel mogelijk trainingen geregistreerd worden, en blijft jouw administratie beperkt!
Externe aanvraag

Autonomie geven aan medewerkers verhoogt ook sterk de betrokkenheid van jouw personeel. Daarenboven verminder je met een self-service portaal de administratieve rompslomp, verhoog je de efficiëntie en kan je jouw toeleggen op taken met een hogere toegevoegde waarde!

Jaarlijkse opleidingsplan & open opleidingsaanbod

Ook voor de opmaak van het jaarlijkse opleidingsplan kun je rekenen op Upteamizer. Hierin kun je op voorhand alle opleidingen registreren die je graag wil laten doorgaan (al dan niet kun je ook al sessies concreet inplannen), en je kan ook de doelgroep specificeren.
Dit kan op meerdere manieren:
 • Eerst en vooral kan je bepalen wie de opleiding kan raadplegen in functie van bepaalde criteria, zoals de functie, de afdeling, type contract, … Dit zorgt er dus voor dat medewerkers enkel die opleidingen zien die voor hen bestemd zijn. Het is dus ook mogelijk om medewerkers zelf te laten inschrijven op opleidingen die in het aanbod zitten, al dan niet met een goedkeuring van de N+1 en of HR
 • Je kan ook bepaalde doelgroepen beschrijven bij het opmaken van de opleidingen, zodat je ook duidelijk kan aangeven voor wie de opleiding bestemd is.
Als je deze oefening gemaakt hebt, dan kan je ze makkelijk exporteren naar Excel om door te sturen naar de syndicale vertegenwoordigers. Het mooie is dat je eigenlijk verder kan werken op dit plan, zodat je perfect kan aantonen wat er oorspronkelijk gepland was, en wat er uiteindelijk gerealiseerd is.
Uiteraard wordt het individuele opleidingskrediet op basis van deze opleidingen ook aangepast, zodat alles mooi geïntegreerd verloopt, met een minimum aan werk voor HR en een maximum aan toegevoegde waarde!

Maar er is nog veel meer …!

Naast de zaken die hierboven al vermeld staan, biedt Upteamizer BASIC veel meer functionaliteiten aan, zoals:
 • Evaluaties van opleidingen
 • Dashboards en rapporten over alle gegevens
 • Opmaken van functiebeschrijvingen
 • Bijhouden van competenties
 • Voeren van jaarlijkse evaluatiegesprekken
 • Opmaak van persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • Bepalen van doelstellingen
 • Wie is wie 

Upteamizer PLUS bevat daarnaast ook:

 • Continue feedback
 • Medewerkersbetrokkenheidsbevragingen
 • Documentbeheer
 • Toegekende voordelen en werkmiddelen
Met Upteamizer PREMIUM kan u alle mogelijke Talent processen op maat maken:
 • Onboarding
 • Offboarding
 • Bijsturingsgesprekken
 • 180° of 360° feedback
 • Talent reviews
 • 9-box grids

 

Probeer Upteamizer nu 1 maand GRATIS

Of contacteer ons volledig vrijblijvend voor meer info over de nieuwe wetgeving, of met persoonlijke vragen over de mogelijkheden van onze tool! 

Wij helpen jou met plezier! 😊

 

sales@upteamizer.eu

+320472/078.496

Cover nieuw

About us

Upteamizer was founded in 2021 by HRinFlow, and is the ultimate result of a strong partnership with The Talentbox.

By joining forces, HRinFlow and The Talentbox have created a streamlined HR-solution that brings together their years of experience in Human Resources and the development & implementation of talent management tools.

HRinFlow’s expertise in small and midsized companies along with The Talentbox’s specialised knowledge of major organisations make Upteamizer a powerful solution ideal for businesses of all sizes and needs.

Our approach

We strive to provide clients with a unique approach that is completely different from our competitors. Our hallmark traits are efficiency, pragmatism, and simplicity—all while being mindful of the client’s needs and timeline. We offer unmatched levels of service, flexibility and speed every step of the way, also after the go-live.

Forget long-winded meetings and endless analysis – with immediate results you get to see clear, tangible improvements in no time at the best possible price!

BEST VIEWED ON LARGE SCREEN

For the best possible reading experience, we suggest you to visit this page on a PC or tablet.